بزرگترین تامین کننده لوله کاروگیت کشور

عمده محصول ما لوله کاروگیت و لوله کاروگیت پلی اتیلن می باشدفرزانه پارسا   09120942139