بزرگترین تامین کننده لوله کاروگیت کشور

لوله پلیکا دست دوم

(شنبه 1403/02/29)

لوله پلیکا دست دوم

قیمت لوله پلیکا دست دوم

قیمت لوله پلیکا دست دوم(pdf)

لوله پلیکا دست دوم چیست؟

لوله پلیکا(Polica Pipe) دست دوم با این که کارکرده به حساب می آید اما همچنان در برخی از موارد می توان از آن استفاده کرد. این لوله دارای دو نوع تک جداره و لوله پلیکا دوجداره بوده و کاربردهای خانگی و صنعتی و کشاورزی نیز دارد. ما بصورت تضمین شده لوله پلیکا دست دوم را به شما تحویل می دهیم.

قیمت لوله پلیکا دست دوم

در جدول زیر قیمت لوله پلیکا دست دوم را مشاهده کرده و جهت استعلام قیمت روز با پشتیبانی مدیر فروش وب سایت، خانم مهندس پارسا 09120942139 تماس حاص نمایید. 

لیست قیمت لوله پلیکا

سایز  ضخامت وزن شاخه ۶ متری 
لوله پلیکا دست دوم سایز ۴۰ ۳ ۳/۳ ۱,۵۵۰,۰۰۰ ریال
لوله پلیکا دست دوم سایز ۵۰ ۳ ۴ ۲,۲۰۰,۰۰۰ریال
لوله پلیکا دست دوم سایز ۶۳ ۳ ۵ ۲,۵۳۰,۰۰۰ ریال
لوله پلیکا دست دوم سایز ۷۵ ۳ ۶ ۳,۳۰۰,۰۰۰ ریال
لوله پلیکا دست دوم سایز ۹۰ ۳ ۶/۵ ۳,۵۷۰,۰۰۰ ریال
لوله پلیکا دست دوم سایز ۱۱۰ ۳/۲ ۹/۵ ۵,۷۵۰,۰۰۰ ریال
لوله پلیکا دست دوم سایز ۱۲۵ ۳/۲ ۱۲ ۵,۵۵۰,۰۰۰ ریال
لوله پلیکا دست دوم سایز ۱۶۰ ۳/۲ ۱۵ ۷,۵۲۰,۰۰۰ ریال
لوله پلیکا دست دوم سایز ۱۶۰ ۴ ۱۹ ۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال
لوله پلیکا دست دوم سایز ۲۰۰ ۴ ۲۵ ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال
لوله پلیکا دست دوم سایز ۲۰۰ ۴/۹ ۳۰ ۱۵,۲۰۰,۰۰۰ ریال
لوله پلیکا دست دوم سایز ۲۵۰ ۴/۹ ۳۸ ۱۵,۲۰۰,۰۰۰ ریال
لوله پلیکا دست دوم سایز ۲۵۰ ۶/۲ ۵۰ ۲۵,۲۰۰,۰۰۰ ریال
لوله پلیکا دست دوم سایز ۳۱۵ ۶/۲ ۶۵ ۳۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال

لوله پلیکا دست دوم

قیمت اتصالات لوله پلیکا دست دوم

در جدول زیر، قیمت اتصالات لوله پلیکا دست دوم درج شده است.

قیمت اتصالات لوله پلیکا دست دوم

سایز تعداد کیسه قیمت
قیمت بوشن ساده 110  50 عدد در کیسه 285000 ریال
قیمت بوشن ساده 125  35 عدد در کیسه 355000 ریال
قیمت بوشن ساده 160  20 عدد در کیسه 644000 ریال
قیمت بوشن ساده 63  200 عدد در کیسه 88000 یال
قیمت بوشن ساده 90  120 عدد در کیسه 154000 ریال
قیمت تبدیل 110.63  80 عدد در کیسه 218000 ریال
قیمت تبدیل 110.75  70 عدد در کیسه 265000 ریال
قیمت تبدیل 110.90  70 عدد در کیسه 260000 ریال
قیمت تبدیل 125.110  60 عدد در کیسه 314000 ریال
قیمت تبدیل 125.63  100عدد در کیسه 266500 ریال
قیمت تبدیل 125.90  80 عدد در کیسه 342000 ریال
قیمت تبدیل 160.110  50 عدد در کیسه 560000 ریال
قیمت تبدیل 160.125  50 عدد در کیسه 550000 ریال
قیمت تبدیل 63.40  200 عدد در کیسه 98000 ریال
قیمت تبدیل 63.50  200 عدد در کیسه 96400 ریال
قیمت تبدیل 75.63  200 عدد در کیسه 132000 ریال
قیمت تبدیل 90.63  120عدد در کیسه 167000 ریال
قیمت تبدیل 90.75  150عدد در کیسه 162000 ریال
قیمت درپوش 110  50 عدد در کیسه 455000 ریال
قیمت درپوش 125  50 عدد در کیسه 550000 ریال
قیمت درپوش 160  30 عدد در کیسه 1100000 ریال
قیمت درپوش 63  200 عدد در کیسه 193000 ریال
قیمت درپوش 90  100 عدد در کیسه 343000ریال
قیمت درپوش گپ 110  100عدد در کیسه 182000 ریال
قیمت درپوش گپ 125  100 عدد در کیسه 218000ریال
قیمت درپوش گپ 63  200 عدد در کیسه 64000 ریال
قیمت درپوش گپ 90  150 عدد در کیسه 137000 ریال
قیمت زانو 135درجه 110 24 عدد در کیسه 681000 ریال
قیمت زانو 135درجه 125.110 30 عدد در کیسه 734000 ریال
قیمت زانو 135درجه 63 150عدد در کیسه 176000 ریال
قیمت زانو 135درجه 90 50 عدد در کیسه 355000 ریال
قیمت زانو 45 درجه 110 60عدد در کیسه 360000 ریال
قیمت زانو 45 درجه 125 50 عدد در کیسه 375000 ریال
قیمت زانو 45 درجه 160 18 عدد در کیسه 944000 ریال
قیمت زانو 45 درجه 200 20 عدد در کیسه 1833000 ریال
قیمت زانو 45 درجه 40 250 عدد در کیسه 62000 ریال
قیمت زانو 45 درجه 50 250 عدد در کیسه 85000 ریال
قیمت زانو 45 درجه 63 200 عدد در کیسه 152000ریال
قیمت زانو 45 درجه 75 160 عدد در کیسه 184000ریال
قیمت زانو 45 درجه 90 100 عدد در کیسه 214000ریال
قیمت زانو 90 درجه 110 60 عدد در کیسه 434000 ریال
قیمت زانو 90 درجه 125 36 عدد در کیسه 550000 ریال
قیمت زانو 90 درجه 160 20 عدد در کیسه 1310000 ریال
قیمت زانو 90 درجه 200 16 عدد در کیسه 2390000 ریال
قیمت زانو 90 درجه 32 350 عدد در کیسه 69000 ریال
قیمت زانو 90 درجه 40 250 عدد در کیسه 63000 ریال
قیمت زانو 90 درجه 50 250 عدد در کیسه 102000 ریال
قیمت زانو 90 درجه 63 160 عدد در کیسه 144000 ریال
قیمت زانو 90 درجه 75 120 عدد در کیسه 224000 ریال
قیمت زانو 90 درجه 90 80 عدد در کیسه 276000 ریال
قیمت سه راه 45 درجه 110 24 عدد در کیسه 726000 ریال
قیمت سه راه 45 درجه 110.63 40 عدد در کیسه 483000 ریال
قیمت سه راه 45 درجه 110.90 28 عدد در کیسه 6216000 ریال
قیمت سه راه 45 درجه 125 20 عدد در کیسه 1170000 ریال
قیمت سه راه 45 درجه 125.110 20 عدد در کیسه 953000 ریال
قیمت سه راه 45 درجه 125.63 30 عدد در کیسه 864000 ریال
قیمت سه راه 45 درجه 125.90 30 عدد در کیسه 840000 ریال
قیمت سه راه 45 درجه 160 16 عدد در کیسه 2050000 ریال
قیمت سه راه 45 درجه 160.110 16 عدد در کیسه 1464000 ریال
قیمت سه راه 45 درجه 160.125 16 عدد در کیسه 1673000 ریال
قیمت سه راه 45 درجه 200 6 عدد در کیسه 4050000 ریال
قیمت سه راه 45 درجه 40 150 عدد در کیسه 156000ریال
قیمت سه راه 45 درجه 50 150 عدد در کیسه 151000 ریال
قیمت سه راه 45 درجه 63 100 عدد در کیسه 222000 ریال
قیمت سه راه 45 درجه 75 60 عدد در کیسه 339000 ریال
قیمت سه راه 45 درجه 90 35 عدد در کیسه 477300 ریال
قیمت سه راه 45 درجه 90.63 50 عدد در کیسه 363000 ریال
قیمت سه راه 90 درجه 110 30 عدد در کیسه 634000 ریال
قیمت سه راه 90 درجه 110.63 48 عدد در کیسه 454000 ریال
قیمت سه راه 90 درجه 110.90 30 عدد در کیسه 525000 ریال
قیمت سه راه 90 درجه 125 20 عدد در کیسه 756000 ریال
قیمت سه راه 90 درجه 125.110 20 عدد در کیسه 914000 ریال
قیمت سه راه 90 درجه 160 16 عدد در کیسه 1615000 ریال
قیمت سه راه 90 درجه 32 350 عدد در کیسه 105000 ریال
قیمت سه راه 90 درجه 40 200 عدد در کیسه 136500 ریال
قیمت سه راه 90 درجه 50 200 عدد در کیسه 146600 ریال
قیمت سه راه 90 درجه 63 120 عدد در کیسه 219000 ریال
قیمت سه راه 90 درجه 75 70 عدد در کیسه 275500 ریال
قیمت سه راه 90 درجه 90 45 عدد در کیسه 385000 ریال
قیمت سه راه 90 درجه 90.63 70 عدد در کیسه 336000 ریال

لوله پلیکا pvc

لیست اسامی اتصالات لوله پلیکا دست دوم

در این بخش مقاله از پایپ لاین، لیستی از برخی از اتصالات استاندارد برای لوله‌های پلیکا (PVC) آورده شده است:

 1. اتصال دوشاخه (Tee): یک اتصال با سه خروجی، که به لوله‌ها در جهات مختلف اتصال می‌دهد.

 2. اتصال گرد (Elbow): یک اتصال با زاویه ۹۰ درجه است که به لوله‌ها اجازه می‌دهد در جهت عمودی تغییر جهت دهند.

 3. اتصال کاپ (Cap): یک اتصال بسته کننده برای انتهای لوله، که جریان را مسدود می‌کند.

 4. اتصال کمربند (Coupling): یک اتصال برای اتصال دو قطعه لوله با هم، بدون تغییر در قطر یا جهت.

 5. اتصال سوپاپ (Valve): یک اتصال با قابلیت باز و بسته کردن جریان سیال در لوله.

 6. اتصال برخورد (Cross): یک اتصال با چهار خروجی برای اتصال چهار لوله به یکدیگر.

 7. اتصال بند (Strap): یک اتصال برای نگهداری و بسته کردن لوله به سطح یا سازه دیگر.

 8. اتصال فلنج (Flange): یک اتصال استاندارد با صفحه‌های دو طرفه که برای اتصال لوله به تجهیزات دیگر مانند پمپ‌ها یا صندوق‌های انتقال استفاده می‌شود.

 9. اتصال سه‌طرفه (Reducer): یک اتصال که به دو لوله با قطرهای متفاوت اتصال می‌دهد و قطر را کاهش می‌دهد.

 10. اتصال تخت (Union): یک اتصال از جنس دو قطعه که به لوله‌ها اجازه می‌دهد قابلیت جدا شدن و اتصال مجدد را داشته باشند.

کارخانه تولید لوله پلیکا یا لوله pvc

لوله پلیکا دست دوم تک جداره

لوله پلیکا تک جداره (Single-Wall PVC Pipe) نوعی لوله است که از ماده پلی وینیل کلرید (PVC) تک جداره ساخته شده است. این نوع لوله دارای دیواره‌ی تک و ضخامت یکنواخت است و برای برخی از کاربردهای سبک مناسب است.

لوله پلیکا تک جداره معمولاً در قطرها و اندازه‌های مختلفی تولید می‌شود و برای انتقال مایعات غیرفشاری و گازها، سیستم‌های آبیاری، سیستم‌های فاضلاب سطحی، سیستم‌های تهویه مطبوع، سیستم‌های خنک‌کاری و برخی از کاربردهای دیگر استفاده می‌شود. این لوله‌ها معمولاً انعطاف‌پذیر و سبک هستند و نصب و نگهداری آنها نسبتاً ساده است.

به عنوان نکته مهم، لوله پلیکا تک جداره برای کاربردهایی که نیاز به مقاومت بالا در برابر فشار داشته باشند مناسب نیست و برای انتقال مایعات تحت فشار، بهتر است از لوله‌های پلیکا دو جداره (Double-Wall PVC Pipe) یا لوله‌های دیگر با ساختار تقویت شده استفاده کنید.

مزایای لوله پلیکا دست دوم تک جداره

 1. قیمت مناسب: لوله پلیکا تک جداره معمولاً به دلیل ساختار ساده و استفاده از مواد اولیه ارزان‌تر، قیمتی مناسب‌تر نسبت به لوله‌های دیگر دارد.

 2. نصب و نگهداری آسان: لوله‌های پلیکا تک جداره انعطاف‌پذیر و سبک هستند، بنابراین نصب و نگهداری آنها نسبتاً ساده است. همچنین، این لوله‌ها مقاومت خوبی در برابر خوردگی و تأثیرات محیطی دارند.

 3. مقاومت در برابر ضربه: لوله پلیکا تک جداره به خوبی مقاومت در برابر ضربه و ضربه‌پذیری دارد. این ویژگی می‌تواند در مواقعی مانند حمل و نقل و نصب لوله‌ها مفید باشد.

معایب لوله پلیکا دست دوم تک جداره

 1. محدودیت در فشار: لوله پلیکا تک جداره برای کاربردهایی که نیاز به مقاومت بالا در برابر فشار دارند مناسب نیست. ضخامت دیواره‌ی تک جداره این لوله‌ها محدود است و قادر به تحمل فشارهای بالا نیستند.

 2. حساسیت به دما: لوله‌های پلیکا تک جداره حساسیت بیشتری نسبت به تغییرات دما دارند. در برخی از شرایط، ممکن است به دلیل تغییرات دمایی، لوله‌های پلیکا تک جداره شکست و تغییر شکل دهند.

 3. محدودیت در طول: لوله‌های پلیکا تک جداره به دلیل ساختار تک جداره، در طول برخی از کاربردها محدودیت دارند. برای انتقال مایعات در فواصل بلند، استفاده از لوله‌های با ساختار تقویت شده مناسب‌تر است.

لوله پلیکا چیست

لوله پلیکا چیست؟

لوله پلیکا (Polyca Pipe) یک نوع لوله پلاستیکی است که از مواد پلیمری تولید می‌شود. پلیکا یک نوع انتشاردهنده صوتی می‌باشد و در صنایع مختلف از جمله برق، ارتباطات، ساختمان و آب و فاضلاب استفاده می‌شود.

لوله‌های پلیکا از پلیمرهای مختلفی مانند پلی‌اتیلن (PE) ساخته می‌شوند. این لوله‌ها به دلیل خواص فیزیکی و شیمیایی مناسبی که دارند، مورد توجه قرار گرفته‌اند. به علاوه، لوله‌های پلیکا مقاومت بالا در برابر فشار و حرارت دارند و می‌توانند در شرایط مختلف به خوبی عمل کنند.

از کاربردهای رایج لوله پلیکا دست دوم می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 1. سیستم‌های آبیاری: به دلیل مقاومت بالا در برابر خوردگی و انعطاف‌پذیری، لوله پلیکا برای سیستم‌های آبیاری در باغ‌ها، مزارع و فضاهای سبز استفاده می‌شود.
 2. سیستم‌های آب و فاضلاب: لوله‌های پلیکا برای انتقال آب شهری، فاضلاب و سایر سیالات در سیستم‌های آب و فاضلاب شهری یا منازل استفاده می‌شوند.
 3. سیستم‌های گرمایشی و سرمایشی: لوله‌های پلیکا در سیستم‌های گرمایشی و سرمایشی مورد استفاده قرار می‌گیرند برای انتقال آب گرم یا سرد بین تجهیزات و واحدهای مختلف.
 4. صنعت نفت و گاز: در برخی از صنایع نفت و گاز، لوله‌های پلیکا برای انتقال سیالات و گازها استفاده می‌شوند به دلیل مقاومت بالا در برابر خوردگی و انعطاف‌پذیری بالا.
 5. صنعت برق: لوله‌های پلیکا در سیستم‌های برق برای انتقال کابل‌ها و سیم‌های الکتریکی به کار می‌روند.

زانویی لوله پپلیکا

لوله پلیکا دست دوم دو جداره

لوله پلیکا دو جداره (Double-Wall PVC Pipe) نوعی لوله است که از ماده پلی وینیل کلرید (PVC) ساخته شده و دارای دو لایه دیواره است. این لایه‌های دیواره به صورت داخلی و خارجی قرار گرفته‌اند و بین آنها یک فضای خالی وجود دارد.

لوله پلیکا دو جداره برای برخی کاربردها و محیط‌هایی که نیاز به مقاومت بیشتر در برابر فشار، ضربه و تغییرات دما دارند، مناسب است. برخلاف لوله پلیکا تک جداره، لوله پلیکا دو جداره می‌تواند با فشارهای بالا و شرایط سختتر سازگاری داشته باشد.

مزایای لوله پلیکا دو جداره

 1. مقاومت بالا در برابر فشار: لایه دوم لوله پلیکا دو جداره باعث می‌شود که لوله بهترین مقاومت را در برابر فشار داشته باشد. این لوله‌ها قادر به تحمل فشارهای بالا و سیستم‌هایی با فشار بالا مانند شبکه‌های آبدهی و فاضلاب هستند.

 2. مقاومت در برابر ضربه: با داشتن دو لایه دیواره، لوله پلیکا دو جداره از مقاومت بهتری در برابر ضربه برخوردار است. این ویژگی می‌تواند در شرایطی که لوله‌ها با خطر ضربه‌زدگی روبرو هستند، مانند ساختمان‌ها، مناطق سیلابی و زمین‌های نیمه‌صنعتی، بسیار مفید باشد.

 3. مقاومت در برابر تغییرات دما: لوله پلیکا دو جداره به دلیل دارا بودن فضای خالی بین لایه‌های دیواره، مقاومت بهتری در برابر تغییرات دما دارد. این ویژگی می‌تواند در برخی از کاربردها که تغییرات دمایی قوی دارند، مانند سیستم‌های خنک‌کاری و تهویه مطبوع، مفید باشد.

معایب لوله پلیکا دو جداره

 1. هزینه بالاتر: لوله پلیکا دو جداره معمولاً هزینه‌ی بیشتری نسبت به لوله‌های تک جداره دارد. این به دلیل استفاده از مواد بیشتر و پیچیدگی بیشتر در ساختار آن است.

 2. وزن بیشتر: به دلیل داشتن دو لایه دیواره، لوله پلیکا دو جداره وزن بیشتری نسبت به لوله‌های تک جداره دارد. این ممکن است در مواردی که نیازبه نصب و جابجایی آسان لوله‌ها باشد، مشکل ساز شود.

 3. محدودیت در طول: لوله پلیکا دو جداره به دلیل ساختار دو لایه، در طول برخی از کاربردها محدودیت دارد. برای انتقال مایعات در فواصل بلند، استفاده از لوله‌های با ساختار تقویت شده مناسب‌تر است.

کاربردهای لوله پلیکا دست دوم در حوزه های مختلف

در ادامه مقاله، به بررسی کاربردهای انواع لوله های پلیکا دست دوم خواهیم پرداخت.

کاربرد لوله پلیکا دست دوم در صنعت ساختمان‌سازی

لوله پلیکا یا همان لوله PVC در صنعت ساختمان‌سازی به عنوان یک جزء مهم استفاده می‌شود. کاربردهای متنوعی برای لوله پلیکا در ساختمان‌سازی وجود دارد. در زیر به برخی از کاربردهای رایج لوله پلیکا در صنعت ساختمان‌سازی اشاره شده است:

 1. سیستم‌های آب و فاضلاب: لوله پلیکا در سیستم‌های آب و فاضلاب ساختمان‌ها استفاده می‌شود. این لوله‌ها برای انتقال آب سرد و گرم، فاضلاب و سایر سیالات مورد استفاده قرار می‌گیرند. لوله‌های پلیکا به دلیل مقاومت بالا در برابر خوردگی و انعطاف‌پذیری، جایگزینی مناسب برای لوله‌های فلزی مانند لوله‌های آهنی و مسی می‌باشند.

 2. سیستم‌های گرمایش و سرمایش: در سیستم‌های گرمایش و سرمایش ساختمان، لوله پلیکا برای انتقال آب گرم یا سرد بین رادیاتورها، کولرها و دستگاه‌های تهویه مطبوع استفاده می‌شود. این لوله‌ها به دلیل مقاومت بالا در برابر حرارت و فشار، مناسب برای استفاده در سیستم‌های حرارتی و سرمایشی هستند.

 3. سیستم‌های آتشنشانی: لوله پلیکا در سیستم‌های آتشنشانی ساختمان‌ها استفاده می‌شود. این لوله‌ها برای انتقال آب آتشنشانی به اماکن مختلف ساختمان نصب می‌شوند. لوله‌های پلیکا به دلیل مقاومت بالا در برابر حرارت و خوردگی، مناسب برای استفاده در سیستم‌های آتشنشانی هستند.

 4. سیستم‌های تهویه مطبوع: در سیستم‌های تهویه مطبوع ساختمان، لوله پلیکا برای انتقال هوا، میزان فشار و تنظیم جریان هوا استفاده می‌شود. این لوله‌ها به دلیل سبکی و انعطاف‌پذیری، مناسب برای استفاده در سیستم‌های تهویه مطبوع هستند.

 5. سیستم‌های گاز: لوله پلیکا در سیستم‌های انتقال گاز ساختمان‌ها استفاده می‌شود. این لوله‌ها برای انتقال گازهای طبیعی، گازهای سوخت و سایر گازها به دستگاه‌های مصرفیمانند اجاق‌ها و گرمکن‌ها استفاده می‌شوند. لوله‌های پلیکا به دلیل مقاومت بالا در برابر فشار و خوردگی، جایگزین مناسبی برای لوله‌های فلزی مانند لوله‌های فولادی و مسی در سیستم‌های گاز می‌باشند.

خرید و فروش لوله پلیکا pvc

کاربرد لوله پلیکا دست دوم در شبکه‌های آبرسانی شهری و روستایی

لوله پلیکا در شبکه‌های آبرسانی شهری و روستایی به عنوان یک جزء مهم استفاده می‌شود. این لوله‌ها برای انتقال آب سرد و گرم به مناطق مختلف در سیستم‌های آبیاری، آب شرب، آبفاضلاب و سایر نیازهای آبی استفاده می‌شوند. کاربردهای لوله پلیکا در شبکه‌های آبرسانی شهری و روستایی عبارتند از:

 1. آب شرب: لوله پلیکا در شبکه‌های آبرسانی شهری و روستایی برای انتقال آب شرب استفاده می‌شود. این لوله‌ها برای انتقال آب از منابع آبی مانند چاه‌ها، رودخانه‌ها یا تأمین آب شهری به سمت مناطق مورد نیاز استفاده می‌شوند. لوله‌های پلیکا به دلیل مقاومت بالا در برابر خوردگی، فشار و انعطاف‌پذیری، مناسب برای استفاده در شبکه‌های آبرسانی آب شرب هستند.

 2. آبیاری و کشاورزی: لوله پلیکا در سیستم‌های آبیاری و کشاورزی استفاده می‌شود. این لوله‌ها برای انتقال آب به زمین‌های کشاورزی و باغات استفاده می‌شوند. لوله‌های پلیکا به دلیل مقاومت بالا در برابر حرارت، فشار و خوردگی، مناسب برای استفاده در سیستم‌های آبیاری و کشاورزی هستند.

 3. سیستم‌های آب فاضلاب: لوله پلیکا در سیستم‌های آبفاضلاب شهری و روستایی استفاده می‌شود. این لوله‌ها برای انتقال آب فاضلاب از ساختمان‌ها و مناطق مسکونی به تأسیسات تصفیه فاضلاب یا مناطق دفن فاضلاب استفاده می‌شوند. لوله‌های پلیکا به دلیل مقاومت بالا در برابر خوردگی، فشار و ضربه، مناسب برای استفاده در سیستم‌های آبفاضلاب هستند.

 4. سیستم‌های آب آتشنشانی: لوله پلیکا در سیستم‌های آب آتشنشانی شهری و روستایی استفاده می‌شود. این لوله‌ها برای انتقال آب به تجهیزات آتشنشانی مانند آب‌پاش‌ها و هیدرانت‌ها استفاده می‌شوند. لوله‌های پلیکا به دلیل مقاومت بالا در برابر حرارت،فشار و آتش، مناسب برای استفاده در سیستم‌های آب آتشنشانی هستند.

از مزایای استفاده از لوله پلیکا دست دوم در شبکه‌های آبرسانی شهری و روستایی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • مقاومت بالا: لوله‌های پلیکا دارای مقاومت بالا در برابر خوردگی، ضربه و فشار هستند که باعث افزایش عمر مفید آنها می‌شود. این ویژگی مهم برای استفاده در شبکه‌های آبرسانی است که تحت فشار قرار می‌گیرند و نیاز به مقاومت بالا در برابر عوامل خارجی دارند.

 • انعطاف‌پذیری: لوله‌های پلیکا انعطاف‌پذیری بالایی دارند که به راحتی قابل تنظیم و اتصال به شکل‌ها و زوایای مختلف است. این ویژگی اجازه می‌دهد تا لوله‌ها به خوبی در ترکیبات پیچیده و شیب‌دار شبکه‌های آبرسانی استفاده شوند.

 • کاهش اتلاف آب: لوله‌های پلیکا به دلیل صفحه داخلی صیقلی و صاف، اتلاف آب را به حداقل می‌رسانند. این موضوع باعث بهبود کارایی سیستم آبرسانی و کاهش هدررفت آب می‌شود.

 • نصب و نگهداری آسان: لوله‌های پلیکا به دلیل وزن سبک و انعطاف‌پذیری بالا، نصب و نگهداری آسانی دارند. این امر باعث کاهش هزینه‌های نصب و نگهداری در طول عمر سیستم می‌شود.

 • بهداشتی و ایمنی: لوله‌های پلیکا از جنس پلیمر بوده و از جمله مواد غیرسمی است. این ویژگی باعث می‌شود تا آب در تماس با لوله پلیکا کیفیت خود را از دست ندهد و بهداشت آب حفظ شود. همچنین، این لوله‌ها بر خلاف لوله‌های فلزی که ممکن است برق گرمایی ایجاد کنند، عایق حرارتی هستند و ایمنی بیشتری را در سیستم آبرسانی فراهم می‌کنند.

به طور کلی، لوله پلیکا دست دوم به عنوان یک جزء اساسی در شبکه‌های آبرسانی شهری و روستایی استفاده می‌شود و بهبود عملکرد، کاهش اتلاف آب و افزایش عمر سیستم‌های آبرسانی را به همراه دارد.

قیمت لوله pvc

کاربرد لوله پلیکا دست دوم در سیستم آب‌رسانی تحت فشار

لوله‌های پلیکا در سیستم آب‌رسانی تحت فشار، به عنوان یکی از راه‌حل‌های مناسب برای انتقال آب به فشار بالا به مناطق مختلف استفاده می‌شوند. این لوله‌ها از جنس پلیمر (معمولاً پلی‌اتیلن) ساخته شده‌اند و دارای ویژگی‌هایی است که آنها را مناسب برای سیستم‌های آب‌رسانی تحت فشار می‌کند. کاربردهای لوله پلیکا در سیستم‌های آب‌رسانی تحت فشار عبارتند از:

 1. آب شرب: لوله‌های پلیکا در سیستم‌های آب‌رسانی تحت فشار برای انتقال آب شرب به مناطق مختلف استفاده می‌شوند. این لوله‌ها برای انتقال آب از منابع آبی مانند چاه‌ها، سدها یا تأمین آب شهری به سمت مناطق مورد نیاز استفاده می‌شوند. لوله‌های پلیکا به دلیل مقاومت بالا در برابر فشار، خوردگی و ضربه، به عنوان جایگزینی مناسب برای لوله‌های فلزی در سیستم‌های آب‌رسانی تحت فشار مورد استفاده قرار می‌گیرند.

 2. آبیاری و کشاورزی: لوله‌های پلیکا در سیستم‌های آبیاری و کشاورزی تحت فشار استفاده می‌شوند. این لوله‌ها برای انتقال آب به زمین‌های کشاورزی و باغات به صورت تحت فشار استفاده می‌شوند. لوله‌های پلیکا به دلیل مقاومت بالا در برابر فشار، خوردگی و انعطاف‌پذیری، مناسب برای استفاده در سیستم‌های آبیاری تحت فشار هستند.

 3. صنعت: لوله‌های پلیکا در صنایع مختلف برای انتقال آب و سایر مایعات تحت فشار استفاده می‌شوند. این لوله‌ها برای انتقال آب، مواد شیمیایی، گازها و سایر مایعات صنعتی به صورت تحت فشار استفاده می‌شوند. لوله‌های پلیکا به دلیل مقاومت بالا در برابر شرایط سخت صنعتی، انعطاف‌پذیری و عمر مفید طولانی، مناسب برای استفاده در صنایع مختلف هستند.

مزایای استفاده از لوله پلیکا دست دوم در سیستم آب‌رسانی تحت فشار عبارتند از:

 • وزن سبک: لوله‌های پلیکا وزن آن‌ها نسبت به لوله‌های فلزی سبک‌تر هستند، که نصب و حمل آن‌ها را آسان‌تر می‌کند.
 • مقاومت در برابر خوردگی: لوله‌های پلیکا دارای مقاومت بالا در برابر خوردگی هستند و در برابر عوامل محیطی مانند رطوبت، اشعه UV و شیمیایی‌ها مقاومت خوبی دارند.
 • انعطاف‌پذیری: لوله‌های پلیکا انعطاف‌پذیری بالایی دارند و می‌توانند در طول‌ها و منحنی‌های مختلفی نصب شوند، که این ویژگی به نصب آسان آن‌ها کمک می‌کند.
 • کاهش رسوبات: سطح داخلی صاف و بی‌خطی لوله‌های پلیکا باعث کاهش تشکیل رسوبات و افزایش بهره‌وری سیستم آب‌رسانی می‌شود.
 • عمر مفید طولانی: لوله‌های پلیکا دارای عمر مفید طولانی هستند و نیاز به تعویض و نگهداری کمتری دارند.

با توجه به مزایای فوق، لوله‌های پلیکا به عنوان جایگزینی مناسب برای لوله‌های فلزی در سیستم‌های آب‌رسانی تحت فشار استفاده می‌شوند.

خرید لوله پپلیکا دست دوم

لوله‌های پلیکا دست دوم چه مزایایی نسبت به لوله‌های فلزی دارند؟

لوله‌های پلیکا نسبت به لوله‌های فلزی، مزایای متعددی دارند. در زیر به برخی از این مزایا اشاره می‌کنم:

 1. مقاومت در برابر خوردگی: یکی از مزایای اصلی لوله‌های پلیکا نسبت به لوله‌های فلزی، مقاومت بالا در برابر خوردگی است. در محیط‌هایی که شرایط خوردگی وجود دارد، مانند زمین‌های با pH بالا یا شیمیایی‌های آب، لوله‌های پلیکا به علت جنس پلیمری خود می‌توانند مقاومت بیشتری نسبت به خوردگی داشته باشند.

 2. وزن سبک: لوله‌های پلیکا وزن آن‌ها نسبت به لوله‌های فلزی بسیار سبکتر است. این ویژگی باعث می‌شود نصب، حمل و نقل و نصب آن‌ها آسان‌تر و سریع‌تر باشد.

 3. انعطاف‌پذیری: لوله‌های پلیکا انعطاف‌پذیری بالایی دارند و می‌توانند در طول‌ها و منحنی‌های مختلفی نصب شوند. این ویژگی به نصب آسان و انعطاف‌پذیرتر آن‌ها کمک می‌کند و نیاز به اتصالات و انحناهای بیشتر را کاهش می‌دهد.

 4. عایق الکتریکی: لوله‌های پلیکا عایق الکتریکی هستند. این به معنای عدم انتشار جریان الکتریکی از لوله به محیط خارجی است. این ویژگی می‌تواند در حفاظت از سیستم‌های الکتریکی و جلوگیری از خطرات الکتریکی مرتبط با لوله‌ها مفید باشد.

 5. کاهش نفوذ آب: لوله‌های پلیکا دارای سطح داخلی صاف و بی‌خطی هستند که باعث کاهش نفوذ آب و از بین بردن نیاز به عایق‌بندی جداگانه می‌شود.

 6. مقاومت در برابر ضربه: لوله‌های پلیکا مقاومت بالایی در برابر ضربه دارند. این ویژگی باعث می‌شود در شرایطی که با ضربه و تغییرات دما مواجه می‌شوند، کمتر آسیب ببینند و عمر مفید طولانی‌تری داشته باشند.

 7. کاهش هزینه‌ها: لوله‌های پلیکا در مقایسه با لوله‌های فلزی، هزینه‌های تولید، حمل و نصب کمتری دارند. همچلوله‌های پلیکا (بازوی لوله‌ای پلیمری) نسبت به لوله‌های فلزی، برخی مزایا و ویژگی‌های منحصر به فرد دارند. در زیر به برخی از این مزایا اشاره می‌کنم:

 8. مقاومت در برابر خوردگی: لوله‌های پلیکا به صورت طبیعی مقاومت بالایی در برابر خوردگی دارند. این به معنای عدم نیاز به پوشش‌های ضدخوردگی است که در لوله‌های فلزی استفاده می‌شود. این ویژگی می‌تواند عمر مفید لوله‌ها را افزایش داده و نیاز به تعمیر و نگهداری کمتری را به همراه داشته باشد.

 9. وزن سبک: لوله‌های پلیکا به دلیل استفاده از مواد پلیمری، وزنی سبکتر نسبت به لوله‌های فلزی دارند. این امر باعث می‌شود نصب و حمل و نقل آن‌ها آسان‌تر و سریع‌تر باشد.

 10. انعطاف‌پذیری: لوله‌های پلیکا انعطاف‌پذیری بالایی دارند و می‌توانند به راحتی به منحنی‌ها و انحناهای مختلف تنظیم شوند. این ویژگی آن‌ها را برای کاربردهایی مانند نصب در فضاهای محدود و پروژه‌هایی که نیاز به انعطاف زیاد دارند، مناسب می‌کند.

 11. عایق الکتریکی: لوله‌های پلیکا عایق الکتریکی هستند و جریان الکتریکی را منتقل نمی‌کنند. این ویژگی می‌تواند در کاربردهایی که نیاز به عدم انتقال جریان الکتریکی از لوله به سایر قسمت‌ها دارند، مفید باشد.

 12. نصب و نگهداری آسان: به دلیل وزن سبک و انعطاف‌پذیری بالا، نصب و نگهداری لوله‌های پلیکا به آسانی انجام می‌شود. همچنین، به دلیل مقاومت در برابر خوردگی، نیاز به تعویض و تعمیر کمتری نسبت به لوله‌های فلزی دارند.

 13. عدم تشکیل رسوب: سطح داخلی صاف لوله‌های پلیکا باعث کاهش تشکیل رسوبات می‌شود. این ویژگی به معنای کاهش انسداد لوله و کاهش نیاز به تمیزکاری و پاکسازی مداوم است.

 14. مقاومت مکانیکی: لوله‌های پلیکا دارای

قیمت لوله pvc پلیکا دست دوم

کاربرد لوله پلیکا دست دوم در انتقال کابل‌های برق و مخابرات

لوله‌های پلیکا در انتقال کابل‌های برق و مخابرات کاربردهای متنوعی دارند. این لوله‌ها به عنوان یک حفاظ و محافظ برای کابل‌ها عمل می‌کنند و از آسیب‌های محیطی مانند رطوبت، گرما، سرما، خوردگی و ضربه‌ها محافظت می‌کنند. در زیر به برخی از کاربردهای لوله پلیکا در انتقال کابل‌های برق و مخابرات اشاره می‌کنم:

 1. انتقال کابل‌های برق: لوله‌های پلیکا در انتقال کابل‌های برق برای محافظت و حفاظت از کابل‌ها استفاده می‌شوند. این لوله‌ها به دلیل مقاومت بالا در برابر خوردگی و عایق الکتریکی، به عنوان یک عایق و محافظ برای کابل‌های برقی عمل می‌کنند. همچنین، لوله‌های پلیکا به دلیل وزن سبک و انعطاف‌پذیری بالا، نصب و نگهداری آسانتری نسبت به لوله‌های فلزی دارند.

 2. انتقال کابل‌های مخابراتی: لوله‌های پلیکا نیز در انتقال کابل‌های مخابراتی استفاده می‌شوند. این لوله‌ها به عنوان یک حفاظ و محافظ برای کابل‌های فیبر نوری، کابل‌های تلفنی، کابل‌های اینترنتی و سیم کشی‌های مخابراتی استفاده می‌شوند. لوله‌های پلیکا به دلیل مقاومت در برابر خوردگی و خطرات محیطی، عایق الکتریکی و قابلیت انعطاف‌پذیری، امنیت و عملکرد بهتری برای کابل‌های مخابراتی فراهم می‌کنند.

 3. پروژه‌های زیرزمینی: لوله‌های پلیکا در پروژه‌های زیرزمینی مانند انتقال کابل‌ها در شبکه‌های برق، مخابرات و اینترنت، استفاده می‌شوند. این لوله‌ها به دلیل مقاومت در برابر رطوبت و خوردگی، عایق الکتریکی و مقاومت مکانیکی، کابل‌ها را در مقابل شرایط زیرزمینی آسیب‌های محیطی محافظت می‌کنند.

 4. شبکه‌های توزیع برق: لوله‌های پلیکا در شبکه‌های توزیع برق استفاده می‌شوند. این لوله‌ها به عنوان مسیری برای کابل‌های توزیع برقبرای محافظت از آنها عمل می‌کنند و کمک می‌کنند تا کابل‌ها در طول مسیر توزیع برق به خوبی محافظت شده و از خطرات محیطی جلوگیری شود.

در کل، لوله‌های پلیکا در انتقال کابل‌های برق و مخابرات به عنوان حفاظ و محافظ برای کابل‌ها استفاده می‌شوند. آنها مزایایی مانند مقاومت در برابر خوردگی، عایق الکتریکی، انعطاف‌پذیری و نصب آسان را ارائه می‌دهند و کمک می‌کنند تا کابل‌ها در مقابل شرایط محیطی آسیب نبینند و به خوبی عمل کنند.

تولیدی لوله پلیکا

قیمت لوله پلیکا 8 اینچ  دست دوم

برای دریافت قیمت بروز محصولات پلی اتیلن و لوله پلیکا و لوله PVC و لوله کاروگیت در سایزهای مختلف و خرید عمده و همکاری و غیره با مدیر فروش تماس حاصل نمایید.

قیمت لوله پلیکا 10 اینچ  دست دوم

دریافت قیمت بروز از خانم مهندس فرزانه پارسا با شماره 09120942139

قیمت لوله پلیکا 12 اینچ  دست دوم

برای دریافت قیمت آپدیت کلیه محصولات پلی اتیلن و لوله پلیکا و لوله PVC و لوله کاروگیت که تولیدی شرکت پایپ لاین هستند با مدیر فروش تماس حاصل نمایید.

قیمت لوله پلیکا 14 اینچ  دست دوم

برای دریافت قیمت بروز محصولات پلی اتیلن و لوله پلیکا و لوله PVC و لوله کاروگیت در سایزهای مختلف و خرید عمده و همکاری و غیره با مدیر فروش تماس حاصل نمایید.

قیمت لوله پلیکا 16 اینچ  دست دوم

برای دریافت قیمت آپدیت کلیه محصولات پلی اتیلن و لوله پلیکا و لوله PVC و لوله کاروگیت که تولیدی شرکت پایپ لاین هستند با مدیر فروش تماس حاصل نمایید.

کاربرد لوله پلیکا  دست دوم در صنعت کشاورزی

لوله‌های پلیکا در صنعت کشاورزی نیز کاربردهای متنوعی دارند. این لوله‌ها به عنوان یک سیستم انتقال آب و سایر مایعات در سیستم‌های آبیاری، دفع فاضلاب، انتقال سوخت و مواد شیمیایی، و حفظ منابع آب در کشاورزی استفاده می‌شوند. در زیر به برخی از کاربردهای لوله پلیکا در صنعت کشاورزی اشاره می‌کنم:

 1. آبیاری: لوله‌های پلیکا در سیستم‌های آبیاری کشاورزی مورد استفاده قرار می‌گیرند. این لوله‌ها به عنوان مسیری برای انتقال آب از منابع آبی مثل چاه‌ها، رودخانه‌ها یا تاسیسات ذخیره آب به مزارع و باغات استفاده می‌شوند. لوله‌های پلیکا به دلیل مقاومت در برابر خوردگی، انعطاف‌پذیری و عدم نیاز به نگهداری خاص، به عنوان یک جایگزین مناسب برای لوله‌های فلزی در سیستم‌های آبیاری مورد استفاده قرار می‌گیرند.

 2. دفع فاضلاب: لوله‌های پلیکا در سیستم‌های دفع فاضلاب کشاورزی استفاده می‌شوند. این لوله‌ها به عنوان مسیری برای انتقال فاضلاب و ضایعات آبیاری از مزارع و باغات به محل‌های مناسب برای دفع مورد استفاده قرار می‌گیرند. لوله‌های پلیکا به دلیل مقاومت در برابر خوردگی، عدم نفوذ آب و مقاومت در برابر مواد شیمیایی، به عنوان یک راه حل مطمئن و مقرون به صرفه برای دفع فاضلاب در محیط کشاورزی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

 3. انتقال سوخت و مواد شیمیایی: لوله‌های پلیکا در صنعت کشاورزی برای انتقال سوخت، روغن‌ها، محلول‌های شیمیایی و سایر مواد مورد نیاز در فرآیندهای کشاورزی استفاده می‌شوند. این لوله‌ها به دلیل مقاومت در برابر خوردگی، عدم نفوذ مواد شیمیایی و مقاومت در برابر فشار، امکان انتقال امن و مطمئن این مواد را فراهم می‌کنند.

 4. حفظ منابع آب: لوله‌های پلیکا در صنعت کشاورزی به عنوان مسیری برای حفظ منابع آب مورد استفاده می‌شوند. این لوله‌ها می‌توانند در سیستم‌های جمع‌آوری آب باران، سیستم‌های ذخیره آب و سیستم‌های انتقال آب به مناطقی با کمبود آب مورد استفاده قرار بگیرند. لوله‌های پلیکا به دلیل مقاومت در برابر خوردگی، عدم نفوذ آب و انعطاف‌پذیری، منابع آب را در مسیری امن و بهینه حفظ می‌کنند و به کاهش تلفات آب در فرایندهای کشاورزی کمک می‌کنند.

در کل، لوله‌های پلیکا در صنعت کشاورزی به عنوان سیستم‌های انتقال آب و سایر مایعات مورد استفاده قرار می‌گیرند. آنها مزایایی مانند مقاومت در برابر خوردگی، عدم نفوذ آب و مقاومت در برابر مواد شیمیایی را ارائه می‌دهند و به عملکرد بهتر و بهینه‌تر سیستم‌های کشاورزی کمک می‌کنند.

چه نوع مواد شیمیایی‌ را می‌توان در لوله‌های پلیکا  دست دوم انتقال داد؟

لوله‌های پلیکا معمولاً از پلیمرهای پلی‌اتیلن ساخته شده‌اند که به دلیل ویژگی‌های خاصی مانند مقاومت شیمیایی، عدم نفوذپذیری و مقاومت در برابر خوردگی، قابلیت انتقال انواعی از مواد شیمیایی را دارند. برخی از مواد شیمیایی که می‌توان در لوله‌های پلیکا انتقال داد عبارتند از:

 1. آب: لوله‌های پلیکا معمولاً برای انتقال آب در سیستم‌های آبیاری و آبدهی به کشاورزی استفاده می‌شوند. آب به عنوان یک ماده شیمیایی اصلی و بدون خطر می‌تواند به خوبی در لوله‌های پلیکا جابجا شود.

 2. کودها: لوله‌های پلیکا مقاومت مناسبی در برابر کودها دارند و می‌توانند مواد کودی را به مزارع و باغات منتقل کنند. این شامل کودهای آلی و شیمیایی می‌شود که برای تقویت خاک و تغذیه گیاهان استفاده می‌شوند.

 3. سموم و ضدعفونی کننده‌ها: لوله‌های پلیکا می‌توانند سموم و ضدعفونی کننده‌ها را به منظور حفظ گیاهان در مزارع به کار گیرند. این شامل محلول‌های ضدعفونی کننده، سموم آفات و سایر محلول‌های شیمیایی است.

 4. روغن‌ها و گازها: لوله‌های پلیکا می‌توانند روغن‌ها و گازها را در فرآیندهای کشاورزی منتقل کنند. این شامل روغن‌های معدنی، روغن‌های گیاهی، گاز طبیعی و سایر مواد مشابه است.

 5. محلول‌های شیمیایی: لوله‌های پلیکا می‌توانند محلول‌های شیمیایی مورد استفاده در صنعت کشاورزی مانند محلول‌های پاششی، محلول‌های آنتی‌فریز و سایر مواد شیمیایی را جابجا کنند.

مهم است بدانید که مقاومت و تحمل لوله‌های پلیکا در برابر هر ماده شیمیایی خاصی بستگی به نوع و کیفیت پلیمر استفاده شده دارد. در صورت نیاز به انتقال مواد شیمیایی خاص، بهتر است با تولیدکننده لوله‌های پلیکا تماس بگیرید تا مطمئن شوید که محصولساخته شده قادر به انتقال آن ماده باشد و هیچ تداخل شیمیایی یا آسیبی به لوله‌ها یا محتوای ماده انتقالی ایجاد نکند.

قیمت لوله پلیکا دست دوم فشارقوی

سایر کاربردهای لوله پلیکا  دست دوم

 1. سیستم‌های آبیاری: لوله‌های پلیکا در اندازه‌ها و سایزهای مختلف برای سیستم‌های آبیاری استفاده می‌شوند. این شامل آبیاری مزارع، باغ‌ها، گلخانه‌ها و سایر مناطقی است که نیاز به آبیاری دارند.

 2. سیستم‌های فاضلاب: لوله‌های پلیکا در سایزهای مختلف در سیستم‌های فاضلاب استفاده می‌شوند. این لوله‌ها برای جمع‌آوری و انتقال فاضلاب به تصفیه‌خانه‌ها یا منابع دیگر استفاده می‌شوند.

 3. سیستم‌های تهویه مطبوع: لوله‌های پلیکا در سایزهای مختلف برای سیستم‌های تهویه مطبوع مانند سیستم‌های تهویه مکانیکی، سیستم‌های تهویه طبیعی و سیستم‌های تهویه هوای معکوس استفاده می‌شوند.

 4. سیستم‌های آب شهری: لوله‌های پلیکا در سایزهای مختلف برای سیستم‌های آب شهری و توزیع آب استفاده می‌شوند.

 5. سیستم‌های صنعتی: لوله‌های پلیکا در صنایع مختلف مانند صنایع شیمیایی، پتروشیمی، غذایی، دارویی و صنایع تبدیلی استفاده می‌شوند.

لوله پلیکا دست دوم نیمه قوی چیست؟

لوله‌های پلیکا (PVC) نیمه قوی یا همچنین به عنوان لوله پلیکا نرم (Flexible PVC Pipe) شناخته می‌شوند. این نوع لوله پلیکا از جنس پلی وینیل کلراید (PVC) ساخته شده است و دارای انعطاف پذیری بیشتری نسبت به لوله‌های پلیکا سخت است.

خواص و ویژگی‌های لوله‌های پلیکا نیمه قوی عبارتند از:

 1. انعطاف پذیری: لوله‌های پلیکا نیمه قوی، به دلیل انعطاف پذیری بیشتر، قابلیت انحنا و انعطاف بیشتری را نسبت به لوله‌های پلیکا سخت دارند. این ویژگی آنها را برای استفاده در برخی از برنامه‌ها و کاربردها مناسب می‌کند که نیاز به انعطاف و انحنا دارند.

 2. مقاومت شیمیایی: لوله‌های پلیکا نیمه قوی نیز همچنین مانند لوله‌های پلیکا سخت، مقاومت شیمیایی مناسبی دارند. آنها می‌توانند با بسیاری از مواد شیمیایی مانند آب، اسیدها، بازها و محلول‌های شیمیایی معمول مورد استفاده قرار گیرند.

 3. نصب و استفاده آسان: به دلیل انعطاف پذیری بالا، لوله‌های پلیکا نیمه قوی به راحتی قابل انتقال، نصب و استفاده هستند. آنها می‌توانند به سادگی برش داده شوند و با استفاده از اتصالات مخصوص، به دیگر سیستم‌ها یا تجهیزات متصل شوند.

 4. مقاومت الکتریکی: لوله‌های پلیکا نیمه قوی دارای مقاومت الکتریکی مناسبی هستند، که آنها را برای استفاده در برخی از برنامه‌های الکتریکی و الکترونیکی مناسب می‌کند.

لوله‌های پلیکا نیمه قوی عمدتاً در کاربردهایی مانند سیستم‌های آبیاری، تهویه هوا، خطوط فاضلاب، استخرها، محیط‌های کشاورزی و برخی از برنامه‌های صنعتی استفاده می‌شوند. مهم است که قبل از استفاده، مشخصات فنی و توصیه‌های تولیدکننده را مطالعه و رعایت کنید.

لوله پلیکا فشار قوی

لوله پلیکا  دست دوم فشار قوی و کاربردهای آن

لوله‌های پلیکا (PVC) فشار قوی (Pressure PVC Pipe)، نوعی لوله پلیکا است که برای کاربردهایی که نیاز به مقاومت در برابر فشار آب یا سایر سیالات دارند، استفاده می‌شود. این لوله‌ها از پلی وینیل کلراید (PVC) ساخته شده‌اند و دارای ویژگی‌های منحصر به فردی هستند که آنها را برای استفاده در شبکه‌های تأمین آب، سیستم‌های فاضلاب، خطوط فشار قوی و سایر برنامه‌های مربوطه مناسب می‌کند.

ویژگی‌های لوله پلیکا دست دوم فشار قوی

 1. مقاومت در برابر فشار: لوله‌های پلیکا فشار قوی برای مقاومت در برابر فشار آب یا سایر سیالات طراحی شده‌اند. آنها می‌توانند فشارهای بالا را تحمل کنند و در سیستم‌های تأمین آب شهری، شبکه‌های آبیاری، سیستم‌های حرارتی و سایر برنامه‌هایی که نیاز به فشار قوی دارند، استفاده شوند.

 2. مقاومت شیمیایی: لوله‌های پلیکا فشار قوی همچنین دارای مقاومت شیمیایی بالا هستند. آنها می‌توانند با بسیاری از مواد شیمیایی مانند آب، اسیدها، بازها، محلول‌های شیمیایی و سایر سیالات معمول در برنامه‌های صنعتی و زراعی کار کنند.

 3. دوام و عمر طولانی: لوله‌های پلیکا فشار قوی دارای دوام و عمر طولانی هستند. آنها مقاومت بالایی در برابر خوردگی، زنگ‌زدگی و فرسایش دارند و معمولاً از تغییرات دمایی و هواکشیدگی تأثیر کمتری می‌پذیرند. این ویژگی‌ها باعث می‌شود که لوله‌های پلیکا فشار قوی به مدت طولانی و با کمترین نیاز به نگهداری و تعمیرات مداوم عمل کنند.

 4. نصب و استفاده آسان: لوله‌های پلیکا فشار قوی به دلیل وزن سبک و ساختار یکپارچه، نصب و استفاده آسانی دارند. آنها با استفاده از اتصالات مخصوص و فنرهای فشار قوی به سادگی قابل اتصال و جدا شوند.

کاربردهای لوله پلیکا فشار قوی 

 • سیستم‌های تأمین آب: لوله‌های پلیکا فشار قوی در شبکه‌های آب شهری، سیستم‌های آبیاری، مخازن آب و سایر سیستم‌های تأمین آب استفاده می‌شوند.

 • سیستم‌های فاضلاب: این لوله‌ها در سیستم‌های فاضلاب شهری و صنعتی برای جابجایی فاضلاب و سایر ضایعات مایع استفاده می‌شوند.

 • خطوط فشار قوی: لوله‌های پلیکا فشار قوی در خطوط فشار قوی برای انتقال سیالات مختلف مانند ابزارهای صنعتی، گاز طبیعی یا فشار قوی، استفاده می‌شوند.

 • سیستم‌های حرارتی: این لوله‌ها در سیستم‌های حرارتی مانند سیستم‌های گرمایش مرکزی، سیستم‌های خنک کننده و سیستم‌های تهویه مطبوع استفاده می‌شوند.

 • کاربردهای صنعتی: لوله‌های پلیکا فشار قوی در برخی کاربردهای صنعتی مانند تولید، فرآوری شیمیایی، تولید غذا و نوشیدنی، صنعت نفت و گاز، صنعت داروسازی و صنعت کاغذ استفاده می‌شوند.

مهم است که قبل از استفاده از لوله‌های پلیکا فشار قوی، مشخصات فنی و استانداردهای مربوطه را مورد بررسی قرار داده و راهنمایی تولیدکننده را رعایت کنید.

لوله پلیکا دست دوم فاضلابی چیست؟

لوله پلیکا فاضلابی (PVC Sewer Pipe) یک نوع لوله پلیکا است که برای استفاده در سیستم‌های فاضلاب و جابجایی ضایعات مایع مورد استفاده قرار می‌گیرد. این لوله‌ها از پلی وینیل کلراید (PVC) ساخته شده‌اند و دارای ویژگی‌های منحصر به فردی هستند که آنها را برای کاربردهای صنعتی و شهری مربوط به فاضلاب مناسب می‌کند.

ویژگی‌های لوله پلیکا دست دوم فاضلابی

 1. مقاومت در برابر فشار: لوله‌های پلیکا فاضلابی طراحی شده‌اند تا فشارهای فاضلاب را تحمل کنند. آنها می‌توانند با تنش‌های مکانیکی و فشارهای موجود در سیستم فاضلاب سازگاری داشته باشند.

 2. مقاومت شیمیایی: لوله‌های پلیکا فاضلابی دارای مقاومت شیمیایی بالا هستند. آنها می‌توانند با مواد شیمیایی معمول در فاضلاب مانند اسیدها، بازها، محلول‌های شیمیایی و ضایعات مایع دیگر سازگاری داشته باشند.

 3. دوام و عمر طولانی: لوله‌های پلیکا فاضلابی دارای دوام و عمر طولانی هستند. آنها مقاومت بالایی در برابر خوردگی، زنگ‌زدگی و فرسایش دارند و معمولاً از تغییرات دمایی و هواکشیدگی تأثیر کمتری می‌پذیرند. این ویژگی‌ها باعث می‌شود که لوله‌های پلیکا فاضلابی به مدت طولانی و با کمترین نیاز به نگهداری و تعمیرات مداوم عمل کنند.

 4. نصب و استفاده آسان: لوله‌های پلیکا فاضلابی به دلیل وزن سبک و ساختار یکپارچه، نصب و استفاده آسانی دارند. آنها با استفاده از اتصالات مخصوص و فنرهای فشار قوی به سادگی قابل اتصال و جدا شوند.

خرید لوله pvc پلیکا

کاربردهای لوله پلیکا دست دوم فاضلابی

 • سیستم‌های فاضلاب شهری: لوله‌های پلیکا فاضلابی در شبکه‌های فاضلاب شهری استفاده می‌شوند. آنها برای جابجایی فاضلاب از ساختمان‌ها، خانه‌ها و مناطق مختلف به تأسیسات پالعذر می‌طلبم، اما به دلیل محدودیت‌های منابع من، اطلاعات بروز راجع به لوله پلیکا فاضلابی در دسترس ندارم. اطلاعاتی که دارم در مورد لوله‌های پلیکا فاضلابی بر اساس دانش تا سپتامبر ۲۰۲۱ است و ممکن است برخی تغییرات و بهبودها در این زمینه پس از آن رخ داده باشد. برای کسب اطلاعات دقیق‌تر و بروزتر درباره لوله پلیکا فاضلابی، بهتر است به منابع معتبر و تخصصی مراجعه کنید یا با تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان محصول در ارتباط باشید.

تفاوت لوله پلیکا دست دوم فشار ضعیف با لوله پلیکا فشار قوی 

تفاوت اصلی بین لوله پلیکا فشار ضعیف و لوله پلیکا فشار قوی، در بازه‌ی فشار تحمل شده توسط هر یک است.

لوله پلیکا فشار قوی برای استفاده در فشار بالا (به طور معمول ۵۰ PSI یا بالاتر) طراحی شده است، در حالی که لوله پلیکا فشار ضعیف برای استفاده در فشار پایین‌تر (به طور معمول کمتر از ۲۰ PSI) طراحی شده است.

به طور کلی، لوله پلیکا فشار قوی بیشترین مقاومت را در برابر فشار دارد و می‌تواند در شرایط سخت و خشن کاربرد داشته باشد، در حالی که لوله پلیکا فشار ضعیف مناسب برای استفاده در کاربردهای کم فشارتر و عمومی است.

هرچند، با توجه به اینکه لوله‌های پلیکا در انواع مختلفی با قطر و ضخامت دیواره‌های مختلف تولید می‌شوند، برای انتخاب لوله پلیکا مناسب برای هر کاربرد خاص، باید به نیاز فشار و استفاده مورد نظر در شرایط خود توجه کرد.

آزمایشگاه سنجش کیفیت لوله pvc و لوله پلیکا

قیمت لوله پلیکا دست دوم یا قیمت لوله PVC به چه عواملی بستگی دارد؟

قیمت لوله پلیکا و قیمت لوله PVC به عوامل مختلفی بستگی دارد:

 1. اندازه و قطر لوله: قطر لوله پلیکا بر اساس اندازه و قطر آن تعیین می‌شود. لوله‌های بزرگتر و با قطر بیشتر معمولاً هزینه بیشتری دارند.

 2. ضخامت دیواره لوله: لوله‌های پلیکا با ضخامت دیواره‌های مختلف در دسترس هستند. لوله‌های با ضخامت بیشتر معمولاً قیمت بالاتری دارند زیرا مصرف مواد بیشتری برای تولید آنها لازم است.

 3. استانداردها و مشخصات فنی: استانداردها و مشخصات فنی مربوط به لوله پلیکا نیز می‌تواند تأثیری در قیمت آن داشته باشد. لوله‌هایی که به استانداردهای بین‌المللی و محلی مطابقت دارند و ویژگی‌های فنی برتری دارند، معمولاً قیمت بالاتری دارند.

 4. ماده اولیه: نوع ماده اولیه استفاده شده در تولید لوله پلیکا نیز تأثیری در قیمت آن دارد. معمولاً لوله‌های پلیکا از پلی وینیل کلراید (PVC) ساخته می‌شوند، اما وجود مواد افزودنی و ترکیبات مختلف در ماده اولیه می‌تواند قیمت را تحت تأثیر قرار دهد.

 5. بازار و رقابت: وضعیت بازار و رقابت نیز می‌تواند قیمت لوله پلیکا را تحت تأثیر قرار دهد. رقابت بیشتر و وجود تعداد بیشتری از تولیدکنندگان معمولاً به رقم آوردن قیمت‌ها و کاهش هزینه‌ها منجر می‌شود.

 6. هزینه تولید و تامین: عوامل مربوط به هزینه تولید و تامین نیز در تعیین قیمت لوله پلیکا نقش دارند. شامل هزینه‌های مربوط به مواد اولیه، فرآیند تولید، نیروی کار، حمل و نقل و سایر عوامل مرتبط است.

مهم است به یاد داشته باشید که این عوامل تنها عواملی هستند که ممکن است قیمت را تحت تأثیر قرار دهند و قیمت دقیق لوله پلیکا بستگی به شرایط محلی و بازار می‌تواند داشته باشد. برای اطلاعات دقیق‌تر درباره قیمت لوله پلیلوله پلیکا فاضلابی (PVC Sewer Pipe) یک نوع لوله است که برای استفاده در سیستم‌های فاضلاب و جابجایی ضایعات مایع مورد استفاده قرار می‌گیرد. این لوله‌ها از پلی وینیل کلراید (PVC) ساخته شده‌اند و دارای ویژگی‌های منحصر به فردی هستند که آنها را برای کاربردهای صنعتی و شهری مربوط به فاضلاب مناسب می‌کند.

تاثیر نور خورشید بر لوله پلیکا دست دوم یا لوله PVC

نور خورشید می‌تواند تأثیری بر لوله پلیکا داشته باشد. در زیر تأثیراتی که نور خورشید بر لوله پلیکا می‌تواند داشته باشد را بررسی می‌کنیم:

 1. تغییرات دما: نور خورشید می‌تواند لوله پلیکا را به تغییرات دما مواجه کند. در معرض نور مستقیم خورشید، لوله پلیکا ممکن است گرم شود و دمای آن افزایش یابد. این تغییرات دما می‌تواند منجر به تغییر در خواص مکانیکی و فیزیکی لوله پلیکا شود. برای مثال، افزایش دما می‌تواند باعث انبساط لوله شود و در نتیجه تأثیری بر اتصالات و سیستم‌های مرتبط با لوله داشته باشد.

 2. تغییرات رنگ: نور خورشید ممکن است باعث تغییر رنگ لوله پلیکا شود. در صورتی که لوله پلیکا در معرض طولانی مدت نور مستقیم خورشید قرار گیرد، رنگ آن ممکن است تغییر کند و کمی بچرخد. این تغییر رنگ اغلب به علت اکسیداسیون و تجزیه ناشی از تابش فرابنفش خورشید رخ می‌دهد.

 3. تأثیر UV: نور خورشید شامل اشعه فرابنفش (UV) نیز است که می‌تواند تأثیری بر لوله پلیکا داشته باشد. اشعه UV می‌تواند باعث تجزیه و تضعیف ماده پلیمری لوله پلیکا شود. در نتیجه، مقاومت لوله در برابر ضربه، شکستگی و خوردگی کاهش می‌یابد. برای مقابله با این تأثیر، لوله‌های پلیکا معمولاً با موادی که مقاومت بهتری در برابر UV دارند، تقویت می‌شوند.

 4. زیست‌تخریب پذیری: در برخی موارد، نور خورشید می‌تواند لوله پلیکا را نسبت به زیست‌تخریب پذیری تحت تأثیر قرار دهد. اگر لوله پلیکا در معرض نور خورشید قرار گیرد و ماده پلیمری آن زیست‌تخریب پذیر باشد، می‌تواند باعث کاهش عمر مفید و کاهش مقاومت لوله شود.

برای کاهش تأثیرات نور خورشید بر لوله پلیکا، معمولاً از موادی استفاده می‌شود که مقاومت بهتری در برابر تغییرات دما، تجزیه ناشی از UV و زیست‌تخریب پذیری دارند. همچنین، استفاده از روش‌های محافظتی مانند رنگ آمیزی مقاوم در برابر UV و استفاده از لایه‌های محافظتی مانند کوئریل باعث کاهش تأثیر نور خورشید بر لوله پلیکا می‌شود.

رنگ بندی لوله پلیکا دست دوم

لوله‌های پلیکا (PVC) معمولاً در رنگ‌های مختلف تولید می‌شوند. رنگ بندی لوله‌های پلیکا می‌تواند به دلایل مختلفی مانند شناسایی آسان، نشان دادن نوع محتوا یا استفاده در برخی از کاربردها تغییر کند. در ادامه، برخی از رنگ‌های معمولاً استفاده شده برای لوله‌های پلیکا را ذکر کرده ایم:

 1. سفید: رنگ سفید برای لوله‌های پلیکا استفاده شده در بسیاری از کاربردها شایع است. این رنگ به عنوان رنگ استاندارد برای لوله‌های پلیکا استفاده می‌شود و معمولاً به عنوان لوله‌های آبیاری، سیستم‌های آب شهری، تهویه مطبوع و سیستم‌های فاضلاب استفاده می‌شود.

 2. خاکستری: رنگ خاکستری برای برخی از کاربردهای خاص مانند سیستم‌های تهویه مطبوع یا صنایع صوتی و تصویری استفاده می‌شود. این رنگ معمولاً برای نشان دادن لوله‌هایی که به تجهیزات صوتی و تصویری متصل می‌شوند، استفاده می‌شود.

 3. آبی: برخی از لوله‌های پلیکا در رنگ آبی تولید می‌شوند. این رنگ ممکن است برای تمایلات طراحی یا برخی از کاربردهای خاص مانند لوله‌های آبیاری یا سیستم‌های آبی استفاده شود.

 4. سبز: برخی از لوله‌های پلیکا در رنگ سبز تولید می‌شوند. این رنگ ممکن است برای نشان دادن لوله‌هایی که مربوط به سیستم‌های آبیاری یا محیط‌زیست هستند، استفاده شود.

فرمول محاسبه قیمت لوله پلیکا  دست دوم

محاسبه قیمت لوله پلی اتیلن براساس عوامل مختلفی که در پیشینه ذکر شد، صورت می‌گیرد. در اینجا فرمول دقیق و جامعی برای محاسبه قیمت لوله پلی اتیلن وجود ندارد.

به طور کلی برای محاسبه قیمت لوله پلی اتیلن، بایستی به موارد زیر توجه داشته باشید:

1- محاسبه هزینه تمام شده ساخت لوله که شامل هزینه مواد اولیه، هزینه کارگری، هزینه انرژی، هزینه حمل و نقل و ... است.

2- افزودن حاشیه سود به قیمت تمام شده ساخت لوله.

3- عوامل دیگری که ممکن است بر قیمت تاثیر گذار باشند را در نظر بگیرید. به عنوان مثال، در صورتیکه لوله پلی اتیلن با کیفیت بالاتری (PE 100) باشد، قیمت آن بیشتر از لوله‌های با کیفیت پایین‌تر (PE 80) خواهد بود.

در نتیجه، به دلیل تأثیر بسیاری از عوامل مختلف در قیمت لوله پلی اتیلن، محاسبه دقیق و جامع آن ممکن است کمی پیچیده باشد و بهتر است به صورت فرد به فرد با تولیدکننده و یا فروشنده لوله پلی اتیلن تماس گرفته شود.

نمایی از کارخانه پایپ لاین

قیمت لوله پلیکا 20 میلیمتری دست دوم

برای دریافت و مشاهده کاتالوگ قیمت محصولات پلی اتیلن و قیمت لوله پلیکا دست دوم و لوله PVC و لوله کاروگیت و غیره با کارشناسان مشاوره فروش سایت تماس حاصل نمایید.

قیمت لوله پلیکا 32 میلیمتری دست دوم

برای دریافت و مشاهده کاتالوگ قیمت محصولات پلی اتیلن و قیمت لوله پلیکا دست دوم و لوله PVC و لوله کاروگیت و غیره با کارشناسان مشاوره فروش سایت تماس حاصل نمایید.

قیمت لوله پلیکا 50 میلیمتری دست دوم

برای دریافت و مشاهده کاتالوگ قیمت محصولات پلی اتیلن و قیمت لوله پلیکا دست دوم و لوله PVC و لوله کاروگیت و غیره با کارشناسان پشتیبانی سایت تماس حاصل نمایید.

قیمت لوله پلیکا 75 میلیمتری دست دوم

برای دریافت و مشاهده کاتالوگ قیمت محصولات پلی اتیلن و قیمت لوله پلیکا دست دوم و لوله PVC و لوله کاروگیت و غیره با کارشناسان پشتیبانی سایت تماس حاصل نمایید.

قیمت لوله پلیکا 110 میلیمتری دست دوم

برای دریافت و مشاهده کاتالوگ قیمت محصولات پلی اتیلن و قیمت لوله پلیکا دست دوم و لوله PVC و لوله کاروگیت و غیره با کارشناسان مشاوره فروش سایت تماس حاصل نمایید.

قیمت لوله پلیکا 160 میلیمتری دست دوم

برای دریافت و مشاهده کاتالوگ قیمت محصولات پلی اتیلن و قیمت لوله پلیکا دست دوم و لوله PVC و لوله کاروگیت و غیره با کارشناسان پشتیبانی سایت تماس حاصل نمایید.

قیمت لوله پلیکا 250 میلیمتری دست دوم

برای دریافت و مشاهده کاتالوگ قیمت محصولات پلی اتیلن و قیمت لوله پلیکا دست دوم و لوله PVC و لوله کاروگیت در سایزهای مختلف و خرید عمده و همکاری و غیره با کارشناسان پشتیبانی سایت تماس حاصل نمایید.

قیمت لوله پلیکا 350 میلیمتری دست دوم

برای دریافت قیمت آپدیت کلیه محصولات پلی اتیلن و لوله پلیکا  دست دوم و لوله PVC و لوله کاروگیت که تولیدی شرکت پایپ لاین هستند با مدیر فروش تماس حاصل نمایید.

قیمت لوله پلیکا 25 میلیمتری دست دوم

برای دریافت و مشاهده کاتالوگ قیمت محصولات پلی اتیلن و لوله پلیکا دست دوم و لوله PVC و لوله کاروگیت در سایزهای مختلف و خرید عمده و همکاری و غیره با کارشناسان پشتیبانی سایت تماس حاصل نمایید.

قیمت لوله پلیکا 40 میلیمتری دست دوم

دریافت قیمت بروز لوله پلیکا  دست دوم 40 میلیمتری از خانم مهندس فرزانه پارسا با شماره 09120942139

قیمت لوله پلیکا 63 میلیمتری دست دوم

برای دریافت و مشاهده کاتالوگ قیمت محصولات پلی اتیلن و لوله پلیکا  دست دوم و لوله PVC و لوله کاروگیت در سایزهای مختلف و خرید عمده و همکاری و غیره با کارشناسان پشتیبانی سایت تماس حاصل نمایید.

قیمت لوله پلیکا 90 میلیمتری دست دوم

دریافت قیمت بروز لوله پلیکا دست دوم 90 میلیمتری از خانم مهندس فرزانه پارسا با شماره 09120942139

قیمت لوله پلیکا 125 میلیمتری دست دوم

برای دریافت قیمت بروز لوله پلیکا  دست دوم 125 میلیمتری محصولات پلی اتیلن و لوله پلیکا و لوله PVC و لوله کاروگیت در سایزهای مختلف و خرید عمده و همکاری و غیره با مدیر فروش تماس حاصل نمایید.

قیمت لوله پلیکا 200 میلیمتری دست دوم

دریافت قیمت لوله پلیکا  دست دوم 200 میلیمتری بروز از خانم مهندس فرزانه پارسا با شماره 09120942139

قیمت لوله پلیکا 315 میلیمتری دست دوم

برای دریافت قیمت آپدیت کلیه محصولات پلی اتیلن و لوله پلیکا دست دوم 315 میلیمتری و لوله PVC و لوله کاروگیت که تولیدی شرکت پایپ لاین هستند با مدیر فروش تماس حاصل نمایید.

لوله پلیکا تک جداره

قیمت لوله پلیکا 400 میلیمتری دست دوم

دریافت قیمت لوله پلیکا دست دوم 400 میلیمتری بروز از خانم مهندس فرزانه پارسا با شماره 09120942139

قیمت لوله پلیکا 2 اینچ دست دوم

برای دریافت قیمت بروز محصولات پلی اتیلن و لوله پلیکا دست دومو لوله PVC و لوله کاروگیت در سایزهای مختلف و خرید عمده و همکاری و غیره با مدیر فروش تماس حاصل نمایید.

قیمت لوله پلیکا 4 اینچ دست دوم

دریافت قیمت لوله پلیکا 4 اینچ بروز از خانم مهندس فرزانه پارسا با شماره 09120942139

قیمت لوله پلیکا 5 اینچ دست دوم

برای دریافت قیمت بروز محصولات پلی اتیلن و لوله پلیکا دست دوم و لوله PVC و لوله کاروگیت در سایزهای مختلف و خرید عمده و همکاری و غیره با مدیر فروش تماس حاصل نمایید.

قیمت لوله پلیکا 6 اینچ

دریافت قیمت لوله پلیکا 6 اینچ بروز از خانم مهندس فرزانه پارسا با شماره 09120942139

قیمت لوله پلیکا 3 اینچ

برای دریافت قیمت آپدیت کلیه محصولات پلی اتیلن و لوله پلیکا دست دوم و لوله PVC و لوله کاروگیت که تولیدی شرکت پایپ لاین هستند با مدیر فروش تماس حاصل نمایید.آ.امیری   09126363513 خ.پارسا  09120942139